Zaměřujeme se na situace, kterým se tradiční private equity investoři vyhýbají.

O Společnosti

INOPAL je investiční a poradenská společnost zaměřující se na sektor privátně vlastněných malých a středních podniků se sídlem v České republice.

Naše investiční zaměření je zejména na situace, které jsou jinak obtížně uchopitelné tradičními private equity investory. Jsme připraveni investovat do společností, kde není dosud oddělené vlastnictví od řízení, společností s dočasnými provozními obtížemi, společností, kde jsou neshody mezi spoluvlastníky, jakož i v dalších situacích typicky vyžadujících dočasnou aktivní účast na řízení společnosti.

V obdobných situacích jsme připraveni působit i v poradenské roli. Podporujeme vlastníky, kteří hledají pomoc při zvládnutí problémů ve vlastnické nebo provozní struktuře. Může se jednat např. o pomoc při procesu následnictví, oddělování vlastnictví od řízení, nalezení optimální správy, dohledu nebo samotného řízení (rodinného) businessu a nastavení modelu správy (rodinného) majetku pokud vlastník nemá vhodné rodinné příslušníky či je třeba zkombinovat profesionální a rodinné osoby ve správě a řízení majetku.

INOPAL se opírá o zkušený tým a rozsáhlou síť mezinárodních kontaktů, které jdou napříč mnoha odvětvími a funkcemi. Kromě finanční podpory typicky v rámci našich investic sami (po přechodnou dobu) aktivně působíme na denní bázi a plně využíváme naše know-how a network.


Investice

Investiční zaměření

V rámci investiční činnosti se zaměřujeme na menší a střední společnosti, kde dokážeme přidat hodnotu, protože řeší některý z následujících problémů:

Investiční kritéria


Poradenství

V rámci poradenské činnosti se zaměřujeme zejména na následující situace:


Tým

Ondřej Novotný

Michal Palata